TOMAHAWK Axe

$59.50
Trust badge'
Description
When you think about  axes TOMAHAWK, what comes first in your mind?
The  axe TOMAHAWK comes with a very reliable and compact design
It is made of high-quality steel 
Its compact design and lightweight makes it ideal for backpacking OR campinng.
The  Hand Axe comes with 30” long handle, and a hooking“beard” along with upswept thrusting “horn” make this tomahawk axe a formidable fighting tool.
So, choosing the bearded  axe TOMAHAWK  can’t go wrong. It is worth for the money.


Return & Warranty
  • Thanh toán an toàn 100% với Mã hóa SSL.
  • Nếu bạn không hài lòng 100% , hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ làm đúng.
Shipping Policies
  • Đơn đặt hàng giao trong vòng 5 đến 25 ngày làm việc .
  • Lời khuyên: Mua cùng lúc 2 sản phẩm trở lên bạn sẽ tiết kiệm được kha khá phí vận chuyển.