Leather Bracelet

$23.84
Trust badge'
Description

Leather Bracelet handmade, leather full grain first choice, vegetable tanned, ecological dyeing.
"Tree of life" motif, hand-pushed Celtic inspired.
Good leather quality and the small and beautiful it is necessary to take the utmost care it requires attention.
Our  creations are you interested? Feel free to contact to us

Return & Warranty
  • Thanh toán an toàn 100% với Mã hóa SSL.
  • Nếu bạn không hài lòng 100% , hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ làm đúng.
Shipping Policies
  • Đơn đặt hàng giao trong vòng 5 đến 25 ngày làm việc .
  • Lời khuyên: Mua cùng lúc 2 sản phẩm trở lên bạn sẽ tiết kiệm được kha khá phí vận chuyển.