Viking leather bracelet

$32.00
Pattern:
Trust badge'
Description

Sturdy leather bracelet with metal inserts with various types of engraving:

VEGVISIR: is an Icelandic protective talisman known as a runic compass.
MJOLNIR: it is the hammer that belonged to Thor, god of thunder and lightning.
YGGDRASILL: it is the cosmic tree, the tree of the world, it is the source of life, it is the source of knowledge and it is the source of destiny. With its branches it supports the nine worlds born of the sacrifice of Ymir.
VALKNUT: is the knot of Odin formed by three intertwined triangles that symbolize hell, heaven and earth, the nine points of the triangles represent the nine worlds of Norse mythology.

Bracelet suitable for modern and steampunk contexts, heavy metal, riders. For lovers of Norse and Viking culture.

DIMENSIONS

Bracelet length: 27 Centimeters; Bracelet width: 3.6 Centimeters

Return & Warranty
  • Thanh toán an toàn 100% với Mã hóa SSL.
  • Nếu bạn không hài lòng 100% , hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ làm đúng.
Shipping Policies
  • Đơn đặt hàng giao trong vòng 5 đến 25 ngày làm việc .
  • Lời khuyên: Mua cùng lúc 2 sản phẩm trở lên bạn sẽ tiết kiệm được kha khá phí vận chuyển.