Viking rune ring

$16.00
Ring Size:
Main Stone Color:
Trust badge'
Description

Do you want to have a piece of jewellery with a story? You're going to love this ring, Runic Alphabet Ring™ !

Runes are the letters from the  Alphabet. Before the Latin Alphabet in the form as we know it, the Germanic languages used to write with this Alphabet.

So did the Vikings.

However, for the Vikings the Runic Alphabet is divine and each letter had a certain meaning. The runes were for example used to write heroic and divine poems in order to give spirit to the hearts of the Vikings.

This ring is the perfect way to express your true Viking Heart!

Return & Warranty
  • Thanh toán an toàn 100% với Mã hóa SSL.
  • Nếu bạn không hài lòng 100% , hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ làm đúng.
Shipping Policies
  • Đơn đặt hàng giao trong vòng 5 đến 25 ngày làm việc .
  • Lời khuyên: Mua cùng lúc 2 sản phẩm trở lên bạn sẽ tiết kiệm được kha khá phí vận chuyển.