Fishing Bass Rear Window Decal

$42.00
Size:
Trust badge'
Description
  • Digitally Printed with High Quality Latex Ink with an Optimizer which seals and weatherproofs the ink on high quality Perforated 50/50 Window Vinyl (Will Not obstruct View from Inside the vehicle but still ensure privacy )
  • Block UV rays in vehicle (safe for baby's skin and prenancy)
  • Self-adhesive and applies to the OUTSIDE of your window.
  • Easy Removable with little to no residue
  • Weather resistant, Provides heat reduction- Helps keep your truck cool!

HOW TO INSTALL OUR PERFORATED WINDOW GRAPHICS:

Return & Warranty
  • Thanh toán an toàn 100% với Mã hóa SSL.
  • Nếu bạn không hài lòng 100% , hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ làm đúng.
Shipping Policies
  • Đơn đặt hàng giao trong vòng 5 đến 25 ngày làm việc .
  • Lời khuyên: Mua cùng lúc 2 sản phẩm trở lên bạn sẽ tiết kiệm được kha khá phí vận chuyển.